Statybos valdymas

Detaliojo statinio statybos kalendorinio grafiko parengimas, konkursų organizavimas rangovams ir tiekėjams parinkti, rangos darbų sutarčių rengimas, objekto biudžeto vedimas ir kt.

Projektavimo valdymas

Užsakovo poreikių išsiaiškinimas, galimybių įvertinimas, veiksmų, pajamų/išlaidų, planų sudarymas, projektuotojų komandos parinkimas, rengiamo techninio projekto sprendinių ekspertinė analizė ir kt.

Statybos techninė priežiūra

Statinio statybos darbų būklės stebėjimas, kokybės tikrinimas ir kontrolė ir kitų STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ numatytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigų vykdymas