• Nt projekto sukūrimas
  • Galimybių studija
  • Nt rinkos tyrimai
Nt projekto valdymas
Projektavimo paslaugos
Projektavimo paslaugos
  • Projektavimo valdymas / koordinavimas
  • Teritorijų planavimo valdymas / koordinavimas
  • Statinio projekto ir statinio ekspertizės valdymas / koordinavimas
  • Statinio inžinerinių sistemų optimizavimas
Kitos paslaugos
Kitos paslaugos
  • Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
  • Konsultavimas ir kita veikla
Techninė priežiūra
Techninė priežiūra
Statybos paslaugos
Statybos paslaugos