• Nt projekto sukūrimas
 • Galimybių studija
 • Nt rinkos tyrimai
Nt projekto valdymas
Projektavimo paslaugos
Projektavimo paslaugos
 • Projektavimo valdymas / koordinavimas
 • Teritorijų planavimo valdymas / koordinavimas
 • Statinio projekto ir statinio ekspertizės valdymas / koordinavimas
 • Statinio inžinerinių sistemų optimizavimas
Kitos paslaugos
Kitos paslaugos
 • Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
 • Konsultavimas ir kita veikla
Techninė priežiūra
Techninė priežiūra
 • Statinio statybos techninė priežiūra
 • Statinių techninė priežiūra
 • Techninės būklės vertinimas
Statybos paslaugos
Statybos paslaugos
 • Statinių statybos valdymas
 • Saugos darbe ir sveikatos koordinavimas
 • Nebaigtos statybos valdymas
 • Statinių statyba