Statybos valdymas Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Statybos valdymas – tai procesų priežiūra ir kontrolė visose paruošiamuosiuose pastato statybos etapuose bei pačios statybos metu. Tai apima planavimą, darbų organizavimą ir jų atlikimo stebėseną. Parengiamojoje veikloje svarbūs atskirų dokumentų rengimo ir derinimo etapų terminai. Statybos rangovas dalį užduočių ir darbų gali atlikti vienu metu, o kita dalis darbų reikalauja nuoseklios darbų sekos.

Statybos valdymas vykdomas laikantis visų šį procesą reglamentuojančių teisės aktų.

Statybos vadovo atsakomybės

Pagrindinės statybos vadovų atsakomybės sritys:

Projekto planavimas. Visi projektai turi būti suplanuoti. Tai yra esminė bet kurio projekto dalis, ypač statybos srityje. Statybos projekto vadovas turi kruopščiai suplanuoti projektą, kad visi dalyviai žinotų, kaip projektas bus vykdomas.

Sąnaudų valdymas. Statybos išlaidos paprastai būna labai didelės, todėl jas reikia tvarkyti atsargiai, kad nebūtų viršijamas biudžetas nei klientui, nei pačiai organizacijai.

Laiko valdymas. Statybos projektai paprastai atliekami klientui. Laikas yra esminis statybų aspektas, o jų trukmė turi būti optimizuota. Prieš pradedant projektą, nustatomas terminas ir turi būti laikomasi, kad klientas būtų patenkintas ir kad projektas būtų sėkmingas.

Kokybės valdymas. Kokybės standartus reikia stebėti ir kontroliuoti labai atsargiai. Statyba yra susijusi su infrastruktūros kūrimu plačiajai visuomenei, todėl kokybės standartus dažnai nustato Vyriausybė ir, jei nustatoma, kad jie neįvykdomi pirmą kartą, tam tikros projekto sritys turės būti iš naujo atliktos, o tai gali užtrukti daug laiko.

Sutarčių administravimas. Sutartys sudaro didžiąją bet kurio statybos projekto dalį. Organizacija, vykdanti projektą klientui, dažnai turi sutartis su kitomis organizacijomis, iš kurių yra užsakomi tam tikri produktai ar paslaugos. Šios sutartys turi būti kruopščiai tvarkomos ir stebimos. Tai yra statybos vadovo atsakomybė.

Saugos valdymas. Sauga vaidina pagrindinį vaidmenį statyboje. Visi statyboje dirbantys asmenys turi išklausyti specialius saugos mokymus ir atlikti kvalifikacijos patikrinimus. Statybos aikštelės ir pačios statybos projekto saugą turi atidžiai stebėti statybos vadovas, kad išvengtų vėlesnių bet kokių problemų.

Statybos valdymas Vilniuje ir visoje Lietuvoje – privalumai dirbant su UAB „Keista“ komanda

Į mūsų įmonės teikiamą paslaugą statybos valdymas Vilniuje ir visoje Lietuvoje įeina ir statybos rangovų paieška, jų kvalifikacijos įvertinimas, užtikrinant, kad visų tipų statybos darbus profesionaliai ir atsakingai atliktų patyrę rangovai su kvalifikuotu personalu.

Prieš statybos pradžią taip pat svarbu, kad pokyčiams, kurie gali kilti iš kontroliuojančių valstybės institucijų veiksmų ir nurodymų, būtų pasirengta operatyviai ir kvalifikuotai. Kaip patyrę statybos vadybos specialistai, žinome, kokie yra techninių užduočių atlikimo terminai, sutelkiame dėmesį į terminų optimizavimą ir greitai atliekame korekcijas, kurios yra neišvengiamos vykdant statybos projektą.

Statybos stadijoje vykdome statybos kontrolę (techninę priežiūrą), autorinę priežiūrą projektinės organizacijos vardu. Šiame etape yra svarbu tiksliai sekti projektu, laikytis technologinių statybos ir montavimo terminų, taip pat reikalingi apgalvoti projektiniai sprendimai remiantis statybos ekspertų patirtimi.

UAB „Keista“, kaip statybos vadovas, saugo investuotojo ir statytojo interesus, atlieka visus veiksmus ir sprendimus, reikalingus kokybiškam pasiruošimui statybos procesui, normatyvinių terminų laikymuisi ir statybos darbų atlikimui objekte.

Darbo su UAB „Keista“, kaip statybos vadovu, privalumai:

- „Vieno langelio“ principas. Mūsų komanda perims visų statybos darbų ir subrangovų darbo koordinavimą ir kontrolę.

- Nuolatinė stebėsena. Reguliariai stebime darbo eigą statybvietėje ir nedelsdami informuojame klientą apie dabartinę projekto būklę. Mūsų specialistai parengs ataskaitų šablonus ir, priklausomai nuo gamybos poreikių, kasdien, kas savaitę ir kas mėnesį pateiks ataskaitas, atspindinčias pagrindinius veiklos rodiklius.

- Inžinerinis požiūris. Mūsų komandos pagrindą sudaro pramoninės ir civilinės statybos inžinieriai, turintys didelę patirtį statant didelius pastatus ir valdant didelius projektus. Mes patikriname projektavimo sprendimų tinkamumą. Iškilus nenumatytai situacijai, mūsų komanda gali pasiūlyti kitų projekto variantų, koordinuoti darbų atlikimo galimybę su visais rangovais.

- Mes nustatome neefektyvias išlaidas ir siūlome klientui būdus optimizuoti kapitalo investicijas prieš patvirtinant darbo dokumentus, o tai leidžia išvengti papildomų išlaidų. Be to, mes galime patikrinti, ar rangovai yra patikimi, ir nustatyti rizikas, kurios gali trukdyti statybos darbų kokybei.

- Darbas su sutartimis ir pretenzijomis rangovams. Mūsų komanda turi tvirtą patirtį šioje srityje, kuri leidžia išlaikyti rangovų discipliną. UAB „Keista“ nustato projekto dalyvių atsakomybės sritis, veikia kaip nepriklausomas ekspertas sprendžiant ginčus dėl statybos darbų apimties ir kokybės. Esant neįvykdytoms sutartims, mūsų specialistai padeda klientui nustatyti ieškinio dalyką ir pagrindą.

Statybos valdymas Vilniuje ir visoje Lietuvoje užtikrinamas laikantis šių kokybinių veiklos rodiklių:

- statybos proceso ir rezultatų atitiktis statybos techniniam reglamentui ir kitiems susijusiems teisės aktams,

- tikslingas lėšų panaudojimas ir finansinių procesų skaidrumas,

- projektavimo sprendimų įgyvendinimas statybos etape, visų pastato projektinių parametrų realizavimas,

- kokybiškas visų statybos darbų vykdymas.

- suplanuotų projekto realizavimo terminų įvykdymas ir pastato pridavimas eksploatacijai laiku.

Mūsų komandos atliekamas statybos valdymas Vilniuje ir visoje Lietuvoje atliekamas laikantis šių pagrindinių veiklos principų:

- statybos ir jos etapų terminų laikymasis;

- biudžeto augimo prevencija;

- pastatyto pastato kokybinių ir kiekybinių parametrų pasiekimas;

- klaidingų konstruktyvinių ir inžinerinių sprendimų prevencija;

- subrangovų sutartinių įsipareigojimų laikymosi kontrolė.

Mūsų įmonės komandą sudaro patyrę statybininkai ir statybų vadovai, turintys tinkamą išsilavinimą, didelę statybos valdymo patirtį dideliuose objektuose įgautą tiek mūsų organizacijoje, tiek ankstesnėse darbovietėse.

Daugelis mūsų partnerių teigiamai vertina mūsų įmonės vadovų ir techninių ekspertų darbą. Siekiame palaikyti verslo ryšius tolesniam bendradarbiavimui ir naujų projektų įgyvendinimui. Su naujais projektais įgyjame naujų partnerių ir taip užtikriname mūsų įmonės augimą.